SỰ KIỆN

Đào tạoXem tất cả

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Viện hiện đang cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao thuộc 3 hệ: Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ; trong đó, qua khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 06 tháng Tốt nghiệp là 100%. Các chương trình đào tạo Đại học thuộc vào 3 lĩnh vực chính: Vật liệu điện tử và Công nghệ nano; Quang học và Quang điện tử; Vật lý tin học và Lập trình ứng dụng…(xem tiếp)

VẬT LÝ – NGÀNH HỌC NHIỀU THÚ VỊ

Nhìn ra thế giới, ngành VLKT có ở hầu hết các trường ĐH lớn, mục tiêu là sử dụng Vật lý để giải quyết các thách thức công nghệ trong thế kỉ 21. Điều này cho thấy tầm quan trọng và nhu cầu về nhân lực của ngành trong tương lai, và đây cũng là một lí do mà các cựu sinh viên VLKT dễ dàng xin học bổng và học tập ở các trường ĐH hàng đầu thế giới… (xem tiếp)

Tuyển sinhXem tất cả

Đào tạoXem tất cả

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Viện hiện đang cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao thuộc 3 hệ: Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ; trong đó, qua khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 06 tháng Tốt nghiệp là 100%. Các chương trình đào tạo Đại học thuộc vào 3 lĩnh vực chính: Vật liệu điện tử và Công nghệ nano; Quang học và Quang điện tử; Vật lý tin học và Lập trình ứng dụng…(xem tiếp)

VẬT LÝ – NGÀNH HỌC NHIỀU THÚ VỊ

Nhìn ra thế giới, ngành VLKT có ở hầu hết các trường ĐH lớn, mục tiêu là sử dụng Vật lý để giải quyết các thách thức công nghệ trong thế kỉ 21. Điều này cho thấy tầm quan trọng và nhu cầu về nhân lực của ngành trong tương lai, và đây cũng là một lí do mà các cựu sinh viên VLKT dễ dàng xin học bổng và học tập ở các trường ĐH hàng đầu thế giới… (xem tiếp)

Tuyển sinhXem tất cả

Cựu sinh viênXem tất cả

Cựu sinh viênXem tất cả

VIDEO

Giới thiệu về CTĐT Vật lý Kỹ thuật (PH1)

Giới thiệu về CTĐT Kỹ thuật Hạt nhân (PH2)

Giới thiệu về CTĐT Vật lý Y khoa (PH3)

Giới thiệu về Viện Vật lý kỹ thuật

Cựu sinh viên Tài năng

Hợp tác nghiên cứu giữa Viện VLKT và BKIDT

Hợp tác – đối ngoại

Viện Vật lý kỹ thuật luôn coi trọng các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế và hợp tác doanh nghiệp để nâng cao chất lượng các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Đào tạo và nghiên cứu rất cần sự hợp tác thực chất với cộng đồng các cơ sở đào tạo-NCKH và doanh nghiệp trong nước. Viện hiện đang duy trì hợp tác với mạng lưới các đơn vị thành viên trong và ngòai trường, mạng lưới hỗ trợ sinh viên tăng cường thực hành, phát triển kỹ năng chuyên môn, cũng như làm quen với môi trường nghiên cứu và làm việc sau khi Tốt nghiệp… (xem tiếp)

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện VLKT có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH và viện nghiên cứu uy tín trên Thế giới. Thông qua hợp tác, sinh viên của Viện có cơ hội học tập, nghiên cứu tại các trường đối tác qua các học bổng trao đổi sinh viên, cũng như các dự án hợp tác nghiên cứu. Viện hợp tác với các đại học lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc… để cung cấp cho sinh viên các chương trình trao đổi sinh viên thực tập và hệ sau Đại học… (xem tiếp)

Hợp tác – đối ngoại

Viện Vật lý kỹ thuật luôn coi trọng các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế và hợp tác doanh nghiệp để nâng cao chất lượng các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Đào tạo và nghiên cứu rất cần sự hợp tác thực chất với cộng đồng các cơ sở đào tạo-NCKH và doanh nghiệp trong nước. Viện hiện đang duy trì hợp tác với mạng lưới các đơn vị thành viên trong và ngòai trường, mạng lưới hỗ trợ sinh viên tăng cường thực hành, phát triển kỹ năng chuyên môn, cũng như làm quen với môi trường nghiên cứu và làm việc sau khi Tốt nghiệp… (xem tiếp)

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện VLKT có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH và viện nghiên cứu uy tín trên Thế giới. Thông qua hợp tác, sinh viên của Viện có cơ hội học tập, nghiên cứu tại các trường đối tác qua các học bổng trao đổi sinh viên, cũng như các dự án hợp tác nghiên cứu. Viện hợp tác với các đại học lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc… để cung cấp cho sinh viên các chương trình trao đổi sinh viên thực tập và hệ sau Đại học… (xem tiếp)