THÔNG BÁO PHÚC TRA CÁC MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2023-2

THÔNG BÁO PHÚC TRA CÁC MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2023-2

Khoa Vật lý Kỹ thuật xin thông báo về việc nhận đơn phúc tra các môn Vật lý 3 (PH1131+1130) và các môn Vật lý 2 (PH1121+PH1120)- Kỳ 20232, thi ngày 24/06/2024 ngày 25/06/2024 như sau:

Khoa Vật lý Kỹ thuật sẽ tiến hành nhận đơn phúc tra trực tiếp tại Văn phòng Khoa, phòng 116 – C10.

Thời gian từ 8h00 ngày thứ hai, 08/07/2024 đến 16h30 ngày thứ Tư, 10/07/2024 (trong giờ hành chính).

Kết quả chấm phúc tra (nếu điểm có thay đổi) sẽ được cập nhật thay đổi trên hệ thống trong vòng 1 tuần.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2024

KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT