Vật liệu điện tử và công nghệ nano

Vật liệu điện tử và công nghệ nano

  • Nghiên cứu, khảo sát tính chất và ứng dụng của vật liệu có cấu trúc nano (ôxit bán dẫn, ống nano cacbon, nano tinh thể dạng hạt, dạng dây…)
  • Công nghệ vi hệ thống và vi điện tử: chế tạo chip
  • Nghiên cứu chế tạo một số cảm biến nhạy khí và đo nồng độ khí NH, hơi cồn, khí ga hóa lỏng
  • Chế tạo các thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu cho các cơ sở giáo dục, các công ty và các đơn vị nghiên cứu
  • Vật liệu polime và ứng dụng trong y-sinh học: khả năng chuẩn đoán bệnh sớm, các tác nhân gây bệnh cho cơ thể sống và thực phẩm;
  • Vật liệu điện tử và ứng dụng trong đời sống, trong công nghiệp quốc phòng: nam châm, máy phát ozon, máy hàn, biến thế cao tần, các máy đo dòng-áp điện…
  • Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy vật liệu trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dân dụng…
  • Kỹ thuật phân tích cấu trúc vật liệu, tính chất quang của vật liệu có độ chính xác cao

Một số kết quả tiêu biểu:

Viện là đơn vị đầu tiên trong nước chế tạo thành công transistor MOS và mạch vi điện tử, chế tạo cảm biến khí trên cơ sở ôxít bán dẫn, màng mỏng từ có kích thước nano.
DNA sensor trên cơ sở hệ vi điện cực
Cảm biến khí dạng điện trở
Chế tạo ống nano carbon (CNT)
Chế tạo một số cấu trúc có kích thước micro và nano