Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng 06 nhân sự