Công ty New Power Plasma (Hàn Quốc) tìm kiếm nguồn nhân lực về công nghệ bán dẫn