Quang học, quang điện tử

Quang học, quang điện tử

  • Nghiên cứu về chế tạo đi-ốt phát quang (LED), ứng dụng trong công nghiệp và cuộc sống;
  • Vật liệu phát quang trong các loại đèn huỳnh quang, đèn compac, đèn LED và ứng dụng trong đời sống;
  • Pin mặt trời: nghiên cứu chế tạo và ứng dụng;
  • Màng mỏng dẫn điện trong suốt (ZnO, ITO…) ứng dụng làm điện cực cho pin mặt trời;
  • Kỹ thuật chiếu sáng hệu quả cao;
  • Đo và kiểm tra các thông số của nguồn phát sáng…
  • Hệ thống điện và thiết kế hệ thống điện cho chiếu sáng.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Triển khai lắp ráp pin mặt trời, các hệ điện mặt trời phục vụ truyền thông, cung cấp điện cho các đơn vị quân đội và đồng bào ở hải đảo, vùng núi. Cán bộ của Viện đã ra thăm và lắp đặt hệ điện mặt trời cho các chiến sỹ ở đảo Trường Sa lớn.

Pin mặt trời sản xuất tại Viện VLKT được lắp đặt trên nóc nhà C2-ĐHBKHN và một số khuôn viên trong Trường.

Triển khai nghiên cứu, áp dụng công nghệ chiếu sáng LED: chế tạo thành công đèn dụ cá dạng hắt và đèn ngầm cho ngư dân, đem lại kinh tế lớn và được ngư dân phản hồi rất tích cực.