Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 15/10/2021

Thời gian kết thúc: 8:00 pm 16/10/2021

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội