PTN Vật liệu và linh kiện nano

PTN Vật liệu và linh kiện nano

1. Thông tin chung

  • Tên tiếng Anh: Lab. of Nanomaterials and Devices
  • Trưởng phòng thí nghiệm:
  • Địa chỉ: P211, nhà C9, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Giới thiệu phòng thí nghiệm

Vai trò

Phòng thí nghiệm có vai trò ứng dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Vật liệu điện tử (Vi điện tử, Công nghệ nano, Bán dẫn, MEMS, Cảm biến,…) vào các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của cuộc sống (công nghiệp, nông nghiệp, y tế,…) để mang lại những giá trị gia tăng và lợi ích cho người sử dụng.

3. Các hình ảnh tiêu biểu

PGS. Nguyễn Hữu Lâm đang vận hành Kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy – SEM)

4. Danh mục các thiết bị

  • Máy phún xạ magnetron (DC/RF magnetron sputter)
  • Máy bốc bay bằng chùm điện tử (E-beam Evaporator)
  • Máy bốc bay nhiệt (Thermal Evaporator)
  • Hệ lò nhiệt độ cao (High temperature furnace)
  • Hệ potentionstat (Potentionstat)
  • Máy phun ph tĩnh đi(Electrostatic Spray Deposition)