Dấu mốc lịch sử

Dấu mốc lịch sử

Nhìn lại 35 năm đã qua, mỗi cán bộ Viện VLKT đều cảm thấy tự hào đã không ngừng nỗ lực, cố gắng trong công tác đào tạo nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển chung của Trường ĐHBK Nội đất nước.

 • 1972: Các cán bộ tổ GK thực hiện đề tài điều khiển MK-42 của bom từ trường thông minh.
 • 23/01/1985: Thành lập Viện Vật lý kỹ thuật
 • 1996: Bộ môn Vật lý chất rắn đổi tên thành Bộ môn Vật lý và Công nghệ Vật liệu Điện tử
 • 06/1998: Thành lập Bộ môn Vật lý tin học
 • 1999: Viện Vật lý kỹ thuật Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
 • 2000: Bộ môn Vật lý và Công nghệ Vật liệu Điện tử đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
 • 2002: Lễ gắn biển ghi nhớ 30 năm đề tài GK1 tại nhà A - Trường ĐHBKHN.
 • 2004: Bộ môn Vật lý và Công nghệ Vật liệu Điện tử đổi tên thành Bộ môn Vật liệu Điện tử.
 • 2005: Viện Vật lý kỹ thuật Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
 • 2010: Thành lập Bộ môn Quang học và Quang điện tử trên cơ sở sáp nhập hai phòng thí nghiệm: PTN Phân tích và đo lường vật lý; PTN Vật liệu từ và nano tinh thể.
 • 10/2018: Sáp nhập Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường vào Viện Vật lý Kỹ thuật.
 • 11/2018: Bộ môn Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường trực thuộc Viện Vật lý Kỹ thuật.