THÔNG BÁO LỚP HỌC JINED 2021 VỀ CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN