PTN Vật lý tin học

PTN Vật lý tin học

1. Thông tin chung

Phòng thí nghiệm Vật lý tin học

  • Trưởng phòng thí nghiệm:
  • Địa chỉ: Phòng 408, Nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội

2. Giới thiệu phòng thí nghiệm

PTN Vật lý tin học là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về Tối ưu hóa, Mô hình hóa, Mô phỏng (Modeling, Simulation and Optimization).

3. Một số hình ảnh