Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ

TT Nhiệm vụ KHCN Chủ nhiệm Thời gian thực hiện (Từ ngày … đến ngày…., gia hạn….)
1 B2013.01.56: Nghiên cứu công nghệ, chế tạo các màng hấp thụ cấu trúc nano hệ Cu-Sn-S và phát triển pin mặt trời thế hệ 3 cấu trúc n-ZnO/n-In2S3/p-Cu-Sn-S/Mo Đỗ Phúc Hải 2013
2 B2013.01.55: Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm áp điện không chì (pb) có hệ số điện cơ cao nhằm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ điện Đặng Đức Dũng 2013
3 B2013-01-58 CT: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các modun chiếu sáng rắn có hệ số trả màu cao (CRI>85), nhiệt độ màu tương quan trong vùng 3200 đến 5000K, ứng dụng trong chiếu sáng học đường. Nguyễn Đức Chiến 2013
4 B2013-01-59 CT: Nghiên cứu chế tạo hệ đo các thông số quang học của LED dùng quả cầu tích phân Lê Tuấn 2013
5 B2013-01-60 CT: Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ và bước sóng ánh sáng kích thích lên quá trình sinh trưởng, phát triển, hình thành năng suất và phẩm chất thu hoạch của một số loại cây ăn củ, quả và lá Đặng Đức Vượng 2013
6 B2014-01-86 Chế tạo máy đo công suất vi ba và ứng dụng trong nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ vi ba lên cơ thể sống (24 tháng) Mai Hữu Thuấn 2014
7 B2016-BKA-27 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị laser bán dẫn sợi quang nhiều bước sóng xách tay ứng dụng trong quang trị liệu và phục hồi chức năng (24 tháng) Nguyễn Thanh Phương 2016
8 B2016-BKA-25 Nghiên cứu, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chuẩn, ứng dụng cho phát hiện nhanh thuốc giả bằng thiết bị phổ Raman (24 tháng) Nguyễn Ngọc Trung 2016