Chọn ngành Vật lý kỹ thuật – ĐHBK Hà nội (mã PH1) để tạo dựng tương lai