Cựu cán bộ

1. Giới thiệu chung

 • Tên tiếng Anh: Department of Optics and Optoelectronics
 • Trưởng nhóm môn: PGS. TS. Lương Hữu Bắc
 • Địa chỉ: Phòng 110, nhà C9, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tel.: 024-3868 4930

Bộ môn Quang học-Quang điện tử được thành lập vào năm 2010 trên cơ sở sáp nhập hai phòng thí nghiệm:

 • PTN Phân tích và đo lường vật lý: Được thành lập vào tháng 10 năm 2003 trên cơ sở phòng thí nghiệm Cộng hưởng từ & Kỹ thuật phổ vô tuyến điện tử và một bộ phận của bộ môn Vật liệu Điện tử.
 • PTN Vật liệu từ và nano tinh thể: Năm 1998 PTN Vật liệu từ và Bán dẫn được hình thành trên cơ sở hợp nhất một bộ phận của Phòng Phân tích Cấu trúc (1985) và phòng Vật liệu và linh kiện Bán dẫn (1985).
Cán bộ BM Quang học và Quang điện tử

Đội ngũ cán bộ của Bộ môn hiện nay gồm 11 cán bộ giảng dạy và 9 cán bộ trợ giảng, bao gồm: 5 PGS, 11 TS, và 8 Th.S.

Bộ môn phụ trách 5 PTN phục vụ đào tạo, NCKH và 1 PTN hợp tác với doanh nghiệp:

 • PTN cơ sở ngành QH&QĐT;
 • PTN Pin mặt trời và ứng dụng;
 • PTN Laser và nguồn sáng rắn;
 • PTN Quang phổ;
 • PTN phân tich cấu trúc vật liệu;
 • PTN HUST-HAESUNG VINA.

Bộ môn tham gia đào tạo sinh viên chuyên ngành Quang học và Quang điện tử, Công nghệ na-nô và Quang điện tử, đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật, Khoa học vật liệu.

Các cán bộ của Bộ môn tham gia vào công tác đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và CGCN trong các lĩnh vực như: vật liệu quang điện tiên tiến, sử dụng cho tích trữ và chuyển đổi nămg lượng; pin mặt trời và điện mặt trời nối lưới; LASER và LED và các linh kiện quang điện tử; cảm biến quang, camera và ứng dụng trí tuệnhân tạo cho nhận diện hình ảnh;

2. Các hướng nghiên cứu

Lĩnh vực quang học và quang điện tử: 
 • Nghiên cứu chế tạo đi ốt phát quang (LED), ứng dụng trong công nghiệp và cuộc sống;
 • Vật liệu phát quang trong các loại đèn huỳnh quang, đèn compac, đèn LED ứng dụng trong đời sống;
 • Pin mặt trời: nghiên cứu chế tạo và ứng dụng;
 • Màng mỏng dẫn điện trong suốt (ZnO, ITO…) ứng dụng làm điện cực cho pin mặt trời;
 • Kỹ thuật chiếu sáng hiệu năng cao;
 • Đo và kiểm tra các thông số của nguồn phát sáng;
 • Hệ thống điện và thiết kế hệ thống điện cho chiếu sáng…

Lĩnh vực vật liệu từ vô định hình:

 • Vật liệu từ mềm Vô định hình;
 • Vật liệu từ siêu mềm Finemet;
 • Vật liệu từ cứng nano composite;
 • Vật liệu từ trở GMR (Cu, Ag)-3d;
 • Vật liệu tổng trở GMI;
 • Vật liệu bền cơ học, hoá học…

3. Thành tích và khen thưởng

 • 1 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000 tặng thưởng cho tập thể Bộ môn;

(Cập nhật lần cuối: 14/04/2021)