PTN Vật liệu từ và nano tinh thể

PTN Vật liệu từ và nano tinh thể

1. Thông tin chung

  • Tên tiếng việt: Phòng thí nghiệm Vật liệu từ và nano tinh thể
  • Tên tiếng Anh: Lab. Magnetic materials and nanocrystals
  • Trưởng phòng thí nghiệm:
  • Địa chỉ:  Phòng 103, Nhà C10, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Giới thiệu phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Vật liệu từ và nano tinh thể thuộc Bộ môn Quang học và Quang điện tử, với hệ thống các thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và NCKH của giảng viên và sinh viên chuyên ngành Quang học và Quang điện tử.

3. Các hình ảnh sưu tầm tiêu biểu của PTN