PTN Kiểm tra không phá mẫu

PTN Kiểm tra không phá mẫu

1. Thông tin chung

  • Tên tiếng việt: Phòng thí nghiệm Kiểm tra không phá mẫu
  • Tên tiếng Anh: Lab. of Non-Destructive Analysis
  • Trưởng phòng thí nghiệm:
  • Địa chỉ:  Phòng 105, Nhà C9, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Giới thiệu phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Kiểm tra không phá mẫu thuộc Bộ môn Quang học và Quang điện tử, với hệ thống các thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và NCKH của giảng viên và sinh viên chuyên ngành.

3. Các hình ảnh sưu tầm tiêu biểu của PTN