CHÀO CÁC IDOL XTTN 2024 KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT “GẶP NHAU ĐỂ YÊU HƠN”

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 07/07/2024

Thời gian kết thúc: 11:00 am 07/07/2024

Địa điểm: C7-111, Đại học Bách khoa Hà nội