Lễ trao học bổng JINED2022 cho sinh viên Ngành Kỹ thuật Hạt nhân (PH2)

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 22/03/2023

Thời gian kết thúc: 9:30 am 22/03/2023

Địa điểm: C10-115