Mỹ có thể hồi sinh một số nhà máy hạt nhân đã ngừng hoạt động nhằm đáp ứng mục tiêu phát thải