KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN JINED 2021

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 09/09/2021

Thời gian kết thúc: 12:00 am 14/10/2021

Địa điểm: MS TEAMS

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Công ty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Quốc tế Nhật Bản (JINED) và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM), khóa học JINED 2021 về “Công nghệ Nhà máy Điện Hạt nhân” sẽ vẫn được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TỪ 9/9-14/10/2021 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng MS TEAMS.