THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT

I. Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển theo hồ sơ năng lực

II. Phương thức đào tạo

Đào tạo chính quy với kế hoạch đào tạo chuẩn 3 năm đối với NCS có trình độ thạc sĩ, 4 năm đối với NCS trình độ đại học, trong đó có thời gian tối thiểu 12 tháng tập trung liên tục tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) trong 2 năm học đầu tiên.

III. Điều kiện tham gia dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có bằng thạc sĩ đúng ngành, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học (loại giỏi trở lên) đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
 2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo khoa học có nội dung liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu, được đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 3. Có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
 4. a) Chứng chỉ tiếng Anh (quy định cụ thể tại các mục 1-3 củaPhụ lục 2) được cấp bởi một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 5. b) Bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ học tập là tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác;
 6. c) Bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
 7. d) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ để học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHBK Hà Nội.

Đối với các trường hợp: chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh (tiếng Pháp, Đức, Trung, Nhật, Nga  theo quy định cụ thể tại các mục 4-9 của Phụ lục 2) với trình độ tương đương và được cấp trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển theo điểm a), hoặc ngôn ngữ học tập không phải là tiếng Anh theo điểm b), hoặc bằng đại học ngôn ngữ nước ngoài không phải tiếng Anh theo điểm c) nêu trên thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

 1. Hồ sơ dự tuyển

 Hồ sơ dự tuyển bao gồm các loại giấy tờ sau đây

 1. Đơn xin dự tuyển: Đăng ký online theoFORM TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY
 2. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
 3. Lý lịch tư pháp (nếu người dự tuyển không phải là công chức, viên chức);
 4. Lý lịch khoa học của người dự tuyển;
 5. Lý lịch khoa học của tập thể hướng dẫn khoa học;
 6. Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu bao gồm các nội dung đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển;
 7. Giấy xác nhận đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh của tập thể hướng dẫn khoa học;
 8. Bản sao công chứng của văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, thạc sĩ. Văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có thêm chứng nhận của Trung tâm Công nhận văn bằng (Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 9. Văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ;
 10. Đề cương nghiên cứu có chữ ký của người hướng dẫn (6 bản) với nội dung về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu (tổng quan về nghiên cứu liên quan, lý do chọn hướng/chủ đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ và kết quả dự kiến);
 11. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (6 bộ).
 12. Thông tin đăng ký dự tuyển
 13. Đăng ký dự tuyển online từ ngày02/01/2021tại website: https://ts.hust.edu.vn
 14. Nộp hồ sơ dự tuyển và phí xét tuyển (1,5 triệu đồng) sau khi đã đăng ký dự tuyển online từ ngày02/01/2021
 15. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển và hỗ trợ thủ tục đăng ký:

Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ: Văn phòng 201- D7 (Tòa nhà D7)

Điện thoại: 024 38683407

Website: https://hust.edu.vn , https://ts.hust.edu.vn


Tin liên quan