THÔNG BÁO PHÚC TRA CÁC MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2023-2

Đại học Bách Khoa Hà Nội (BKHN) là trường đại học đầu ngành lĩnh vực khoa học – kỹ thuật với gần 30.000 sinh viên chính quy và các chương trình đào tạo liên kết, chính vì vậy công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Trường quan tâm. Trong số 30.000 sinh viên đó, có gần 600 sinh viên Viện Vật lý kỹ thuật đang học tập trong môi trường như vậy:

Bên cạnh hệ thống các ban, phòng chức năng của Nhà trường làm công tác sinh viên đã xây dựng một số đơn vị thực hiện tốt chức năng hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm bồi dưỡng, phát triển kỹ năng xã hội cho sinh viên như: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên của Trường, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Thể thao – Văn hóa, Trung tâm Phục vụ, Câu lạc bộ sinh viên NCKH SEP Club, Đội Truyền thông PR SEP…

Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên chi Hội Sinh viên cũng đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, khuyến khích sinh viên tích cực học tập và NCKH. Viện VLKT hiện câu lạc bộ sinh viên để các sinh viên học tập và trao đổi kiến thức với nhau.

Công tác sinh viên hướng tới việc giáo dục và rèn luyện con người toàn diện đồng thời hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh sinh viên hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Cùng với phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp, BKHN trong đó có Viện VLKT là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong việc tổ chức tốt hoạt động NCKH của sinh viên. Các công trình của sinh viên đoạt giải đều có chất lượng cao, số lượng và chất lượng nghiên cứu của sinh viên ngày càng tăng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị và giáo dục tư tưởng cho SV được đặc biệt quan tâm. Phong trào tu dưỡng phấn đấu vào Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường của sinh viên phát triển mạnh mẽ.

Hàng năm, sinh viên viện VLKT có cơ hội nhận được nhiều học bổng đến từ các đơn vị, tổ chức, tập đoàn, daonh nghiệp trong và ngoài nước, với tổng số các học bổng có trị hàng trăm tiệu đồng, trong đó nhiều học bổng có giá trị cao, thực sự có giá trị động viên, khuyến khích sinh viên học tập.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của đại học đa ngành, đa lĩnh vực của BKHN, Viện VLKT đã tạo dựng được những phong trào sinh viên lớn mạnh, thiết thực phục vụ trực tiếp các công tác trọng tâm của Trường. Sinh viên của Viện VLKT đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và bổ ích, thực hiện nếp sống văn minh, thông qua đó rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội.

Xem thêm: Các đơn vị & Câu lạc bộ sinh viên Viện Vật lý kỹ thuật