Đảng ủy – Hội đồng Viện

Đảng ủy – Hội đồng Viện

Đảng ủy Viện Vật lý kỹ thuật

Ban Chấp hành Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 thành viên:

Đảng bộ Viện có ba chi bộ trực thuộc là:


Hội đồng Viện Vật lý kỹ thuật

Hội đồng Viện là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Viện trưởng trong việc quy hoạch phát triển, xây dựng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và các công tác quan trọng khác của Viện

Hội đồng Viện Vật lý kỹ thuật gồm 13 thành viên.

Danh sách thành viên Hội đồng Viện Vật lý kỹ thuật

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện nay Vai trò
1 GS. TS. Nguyễn Đức Chiến Giảng viên cao cấp Bộ môn Vật liệu điện tử Chủ tịch
2 PGS. TS. Phó Thị Nguyệt Hằng Giảng viên cao cấp Bộ môn Vật lý lý thuyết Ủy viên
3 GS. TS. Nguyễn Hữu Lâm Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật Ủy viên
4 PGS. TS. Dương Ngọc Huyền Giảng viên cao cấp Bộ môn Quang học và Quang điện tử Ủy viên
5 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Trung Trưởng Bộ môn Quang học và Quang điện tử Ủy viên
6 PGS. TSKH. Phạm Khắc Hùng Giảng viên cao cấp Bộ môn Vật lý Tin học Ủy viên
7 TS.GVC. Hà Đăng Khoa Giảng viên chính Bộ môn Vật lý đại cương Ủy viên
8 PGS. TS. Đặng Đức Dũng Trưởng Bộ môn Vật lý đại cương Ủy viên
9 GS. TS. Vũ Ngọc Tước Trưởng Bộ môn Vật lý lý thuyết Ủy viên
10 PGS. TS. Đặng Đức Vượng Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật Ủy viên
11 TS. Nguyễn Văn Thái Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật Ủy viên
12 TS.GVC. Trần Kim Tuấn Giảng viên chính Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường Ủy viên
13 PGS. TS. Nguyễn Tuyết Nga Giảng viên cao cấp Bộ môn Quang học và Quang điện tử Ủy viên

(Cập nhật lần cuối: 14/08/2021)