Cựu cán bộ

Giới thiệu chung:

Tên tiếng Anh: Department of Computational Physics
Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng
Phó Trưởng Bộ môn:
Địa chỉ: Phòng 406, nhà C10, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tel.: +84 (0)24 38 68 15 72

Bộ môn Vật lý Tin học được thành lập vào tháng 06 năm 1998. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy Vật lý Tin học, Vật lý đại cương cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội & nghiên cứu khoa học chuyên ngành Vật lý Tin học & chế tạo các sản phẩm (phần cứng, phần mềm) ứng dụng trong Vật lý kỹ thuật.

Đội ngũ cán bộ của bộ môn có chuyên môn cao, với 2 PGS, 7 TS và 2 thạc sĩ. Các cán bộ trong bộ môn đã công bố nhiều công trình khoa học trong các tạp chí uy tín, đã tham gia biên soạn và là chủ biên nhiều sách giáo trình, hiện đang được sử dụng để giảng dạy tại nhiều khoa Vật lý trong nước, đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ cấp nhà nước và Quốc tế.

Trong những năm qua, các cán bộ của Bộ môn chủ trì thực hiện nhiều đề tài Khoa học – Công nghệ các cấp, bao gồm các đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước; các đề tài Khoa học – Công nghệ cấp Bộ; các đề tài Hợp tác quốc tế, các đề tài cấp Trường…

Bên cạnh việc giảng dạy cho sinh viên đại học, sau đại học ngành Vật lý kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội, các cán bộ của Bộ môn còn đảm nhiệm chính cho giảng dạy các học phần của Chương trình kỹ sư tài năng, tham gia giảng dạy các chương trình Kỹ sư chất lượng cao, các chương trình hợp tác quốc tế ITP và Thạc sĩ một số chuyên ngành trong Trường ĐHBK Hà Nội; tham gia giảng dạy Vật lý đại cương cho sinh viên đại học, cao đẳng, tại chức.

Bộ môn đã góp phần đào tạo ra hàng trăm kỹ sư Vật lý nói chung và Vật lý tin học nói riêng trên cả nước.

Một số hình ảnh tiêu biểu

Hình 1. Cán bộ của bộ môn Vật lý tin học qua các thời kỳ