Thực tập tại Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt – Ký ức không phai trong lòng các thế hệ sinh viên Kỹ thuật Hạt nhân PH2