Cựu cán bộ

Giới thiệu chung:

 • Tên tiếng Anh: Department of Theoretical Physics
 • Trưởng Bộ môn: GS. TS. Vũ Ngọc Tước
 • Địa chỉ: Phòng 210, nhà C10, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tel.: +84 24 38 69 28 01

Bộ môn Vật lý lý thuyết (VLLT) là một đơn vị thuộc Viện Vật lý kỹ thuật ra đời ngay từ những ngày đầu thành lập Viện Vật lý kỹ thuật (năm 1985) với đội ngũ gồm giảng viên có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Hiện nay, Bộ môn VLLT đảm nhận chức năng giảng dạy các học phần theo định hướng khối kiến thức cơ sở cốt lõi của Vật lý cơ bản, Vật lý lượng tử, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán cho kỹ sư Vật lý, thuộc loại hình đào tạo đại học, sau đại học ngành Vật lý kỹ thuật, Kĩ thuật Hạt nhân. Ngoài ra, Bộ môn VLLT cũng tham gia giảng dạy các học phần Vật lý đại cương cho sinh viên toàn trường. Bộ môn VLLT cũng tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác trong nước và quốc tế.

Các hình ảnh tiêu biểu của bộ môn

Hình 1. Cán bộ Bộ môn Vật lý lý thuyết

Các hướng nghiên cứu

 • Lý thuyết chuyển pha trên các vật liệu siêu dẫn, siêu mạng và tinh thể lỏng,
 • Các tính chất từ của của các vật liệu màng mỏng,
 • Quang học các môi trường bất đẳng hướng,
 • Các tính chất điện từ của các vật liệu thấp chiều,
 • Mô hình hóa cấu trúc,
 • Vật lý các hệ không trật tự,
 • Vật lý hạt cơ bản và vật lý toán (siêu đối xứng, lý thuyết nhóm lượng tử).