Đăng ký tích hợp Kỹ sư chuyên sâu 180TC

Đăng ký tích hợp Kỹ sư chuyên sâu 180TC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHUYÊN SÂU (180TC) CHO SINH VIÊN TỪ K65 HỌC KỲ 2023.2

Đối tượng đăng ký:

  • Sinh viên từ K65 dự kiến tốt nghiệp cử nhân và mong muốn học chuyển tiếp lên kỹ sư chuyên sâu 180TC đều có thể đăng ký học tích lũy trước các học phần trong CTĐT kỹ sư chuyên sâu.
  • Sinh viên K64-K62 đang học và dự kiến tốt nghiệp CỬ NHÂN đều có thể đăng ký học trước học phần bậc kỹ sư chuyên sâu.
  • Sinh viên khác được phép đăng ký học phần với mong muốn để mở rộng kiến thức, tuy nhiên không được công nhận trong chương trình đào tạo bậc kỹ sư chuyên sâu.

CHI TIẾT HƯỚNG  DẪN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QLDT ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP KỸ SƯ 180 TC & THẠC SỸ TẠI ĐÂY

CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP XIN LIÊN HỆ THẦY VƯỢNG: vuong.dangduc@hust.edu.vn