Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering)

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering)

NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

KỸ THUẬT HẠT NHÂN

MÃ CHUYÊN NGÀNH: 8520402

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  • Xét tuyển.
  • Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở).

MÃ CHUYÊN NGÀNH: 8520402

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  • Xét tuyển.
  • Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở).

Thời gian : 1,5 năm

Học phí: 36 – 37trđ/toàn thời gian học

Chuyên ngành: Kỹ thuật Hạt nhân (Nuclear Engineering)

Đăng ký Online

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sỹ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email – In phiếu.

Đặt lịch tư vấn

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO & CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình: Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering)
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Ngành: Kỹ thuật hạt nhân
Mã chuyên ngành: 8520402
Định hướng đào tạo: Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học

Mục tiêu đào tạo

Kết thúc khoa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân, người học có trình độ chuyên môn sâu vững, có thể nắm vững các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật hạt nhân, có kiến thức chuyên ngành rộng, có thể dễ dàng hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của Kỹ thuật Hạt nhân (Kỹ thuật Năng lượng hạt nhân, Kỹ thuật Hạt nhân ứng dụng trong công nghiệp, Vật lý Y học Bức xạ), có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế xã hội phát triển, giải quyết được những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Hạt nhân, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH & VĂN BẰNG

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức:

  • Xét tuyển: Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học/ Kỹ thuật/ Công nghệ theo định hướng nghiên cứu (yêu cầu cụ thể đối với ứng viên trong Phụ lục 2).
  • Thi tuyển: Các đối tượng khác với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở. Ứng viên có thể được miễn thi tiếng Anh, xem chi tiết Khoản 3, Điều 5 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (số 15/2014/TT-BGDĐT) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/05/2014.

Các đối tượng được miễn học phần và các đối tượng phải học bổ sung do Viện VLKT xét hồ sơ dự tuyển và quyết định cụ thể.Các đối tượng khác do Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện VLKT quyết định.

THANG ĐIỂM & NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH