Chương trình đào tạo Thạc sỹ Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical and Mathematical Physics)

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical and Mathematical Physics)

NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

MÃ NGÀNH: 8440103

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  • Xét tuyển.
  • Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở).

MÃ NGÀNH: 8440103

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  • Xét tuyển.
  • Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở).

Thời gian : 1,5 năm

Học phí: 36 – 37trđ/toàn thời gian học

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical and Mathematical Physics)

Đăng ký Online

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sỹ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email – In phiếu.

Đặt lịch tư vấn

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO & CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình: Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical and Mathematical Physics)
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã chuyên ngành: 8440103
Định hướng đào tạo: – Nghiên cứu
Bằng tốt nghiệp: – Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung
a. Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
b. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dung khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có kiến thức chuyên môn vững vàng, phương pháp tư duy hệ thống; có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán;

Mục tiêu cụ thể
Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:
a. Có kiến thức chuyên môn vững vàng, phương pháp tư duy hệ thống; có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán; có khả năng nâng cao trình độ giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học; Khối kiến thức đại học giúp người học có kiến thức nền tảng, cơ sở chuyên môn rộng và vững chắc để thích ứng tốt với những công việc phù hợp với ngành học;
b. Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, khả năng tự học và nâng cao trình độ để thành công trong nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn trình độ cao, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo và có thể tiếp tục thực hiện ngay luận án Tiến sĩ.;
c. Có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng sử dụng ngoại ngữ để làm việc hiệu quả trong nhóm và trong môi trường quốc tế;
d. Có năng lực tham gia thiết kế, khả năng hình thành ý tưởng để thiết kế, xây dựng, đưa ra giải pháp kỹ thuật trong nghiên cứu và sản xuất.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH & VĂN BẰNG

  • Xét tuyển: Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học/ Kỹ thuật/ Công nghệ theo định hướng nghiên cứu (yêu cầu cụ thể đối với ứng viên trong Phụ lục 2).
  • Thi tuyển: Các đối tượng khác với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở. Ứng viên có thể được miễn thi tiếng Anh, xem chi tiết Khoản 3, Điều 5 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (số 15/2014/TT-BGDĐT) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/05/2014.

THANG ĐIỂM & NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Khung chương trình đào tạo chi tiết – XEM TẠI ĐÂY
  • Học phần bổ sung chi tiết liên hệ Viện Vật lý kỹ thuật.