Chương trình đào tạo Thạc sỹ Vật lý Kỹ thuật

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Vật lý Kỹ thuật

NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

VẬT LÝ KỸ THUẬT

MÃ NGÀNH: 8520401

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  • Xét tuyển.
  • Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở).

MÃ NGÀNH: 8520401

HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  • Xét tuyển.
  • Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở).

Thời gian : 1,5 năm

Học phí: 36 – 37trđ/toàn thời gian học

Chuyên ngành: Vật lý Kỹ thuật

Đăng ký Online

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sỹ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email – In phiếu.

Đặt lịch tư vấn

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO & CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Vật lý Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Ngành đào tạo: Vật lý kỹ thuật – Engineering Physics
Mã chuyên ngành: 8.52.04.01
Định hướng đào tạo: – Nghiên cứu
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học

Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
  • Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dung khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có kiến thức cơ sở nâng cao về Vật lý và Kỹ thuật; có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc; có khả năng nâng cao trình độ giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học;

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH & VĂN BẰNG

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức:

  • Xét tuyển: Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học/ Kỹ thuật/ Công nghệ theo định hướng nghiên cứu (yêu cầu cụ thể đối với ứng viên trong Phụ lục 2).
  • Thi tuyển: Các đối tượng khác với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở. Ứng viên có thể được miễn thi tiếng Anh, xem chi tiết Khoản 3, Điều 5 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (số 15/2014/TT-BGDĐT) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/05/2014.

Các đối tượng được miễn học phần và các đối tượng phải học bổ sung do Viện Vật lý Kỹ thuật xét hồ sơ dự tuyển và quyết định cụ thể.Các đối tượng khác do Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện Viện Vật lý Kỹ thuật quyết định.

THANG ĐIỂM & NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH