DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý Đại cương 1,2,3 – học kỳ 2022.2 tại đây:

Các trường hợp đăng ký nhầm sang lớp bảo lưu hay có thắc mắc liên quan đến việc thí nghiệm Vật lý Đại cương sẽ được giải quyết vào thời gian: Thứ 3 -Thứ 6, tuần 25 Sáng: 8h00-10h00, Chiều: 13h00-15h00 – Phòng 204.D3. Hoặc vào thứ 2 hàng tuần, 14h00-15h00 – Phòng 204.D3  (theo thông báo lịch tiếp sinh viên).

Chú ý:

  • Sinh viên theo dõi danh sách các tổ thí nghiệm hủy hoặc thay đổi thời gian  được bôi ký hiệu các màu trên file danh sách chia nhóm. 
  • Sinh viên nào không tìm thấy tên mình trong danh sách thí nghiệm (sau khi tra cứu kỹ danh sách), nếu đăng ký thành công lớp BT đều cần đến phòng 204-D3 để xác định lớp làm thí nghiệm
  • Các sinh viên cần tìm hiểu kỹ quy định bảo lưu thí nghiệm nếu mong muốn được bảo lưu.