Thống kê về tình hình công việc của các Tân kỹ sư Viện Vật lý kỹ thuật

Thống kê về tình hình công việc của các Tân kỹ sư Viện Vật lý kỹ thuật

Thống kê về tình hình công việc của các Tân kỹ sư ngành Vật lý kỹ thuật – PH1 và Kỹ thuật Hạt nhân – PH2 (chưa nhận bằng) bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp kì 20192.

Khảo sát được lấy lấy vào thời điểm chỉ 2 tuần sau khi các sinh viên Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp kỳ 20192, bao gồm các chuyên ngành Quang học và Quang điện tử, Vật liệu điện tử và công nghệ nano, Kỹ thuật hạt nhân. Một số kết quả chính từ khảo sát cho thấy:

Trong tổng số 51 cựu sinh viên tham gia khảo sát (bảo vệ và kết thúc chương trình học):

  1. Đa số các Tân kỹ sư đã phỏng vấn và có việc làm ngay trước khi Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp;
  2. Lương khởi điểm nằm trong khoảng 7-12 triệu (chiếm 70%), 19% là có lương khởi điểm từ 12 đến 17 triệu;
  3. Về Người phỏng vấn, nhà tuyển dụng thì có tới 64% là cựu sinh viên Bách Khoa Hà Nội (25% là cựu SV ngành Vật lý kỹ thuật, 39% là cựu sinh viên các ngành khác của Bách Khoa). Điều này cho thấy một lợi thế vô cùng lớn của các Kỹ sư Vật lý kỹ thuật (PH1 và PH2) khi đi phỏng vấn tuyển dụng.

Thống kê về tình hình công việc của các Tân kỹ sư ngành Vật lý kỹ thuật – PH1 và Kỹ thuật Hạt nhân – PH2 (chưa nhận bằng) bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp kì 20192.

Với những dữ liệu này có thể thấy một lợi thế và gần như một sự đảm bảo về công việc của các bạn sinh viên và sinh viên tương lai sẽ theo học ngành PH1 và PH2 của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Theo đa số các cựu sinh viên đã gửi ý kiến, các kỹ năng được cho là quan trọng đối với sinh viên không chỉ ở việc học tốt các môn có trong chương trình học mà còn phải trang bị thêm các kỹ năng mềm, đặt biệt là ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, Hàn,…) bởi bất kỳ công việc nào, ở đâu cũng cần phải có thêm ngoại ngữ làm công cụ để tiếp cận kiến thức mới.

Ngoài ra, kỹ năng tin học văn phòng (Word, Powerpoint, Excel,…) ; kỹ năng đọc hiểu, xử lý và sử dụng bản vẽ kỹ thuật (AutoCad); tư duy phản biện các vấn đề và rất nhiều các kỹ năng mềm khác là những yếu tố kết hợp cần có để tạo lợi thế cho sinh viên trong các công việc sau khi tốt nghiệp.