Xét chuyển tiếp chương trình thạc sĩ cho sinh viên ngành Vật lý Kỹ thuật và Kỹ thuật Hạt nhân

Xét chuyển tiếp chương trình thạc sĩ cho sinh viên ngành Vật lý Kỹ thuật và Kỹ thuật Hạt nhân

Các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp kỳ 2019-2 ngành Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật hạt nhân (bằng khá trở lên) có thể đăng ký ngay tham gia xét tuyển chuyển tiếp học thạc sĩ khoa học theo các chương trình sau:

Ngoài khả năng nhận được học bổng hỗ trợ học phí từ nhà trường với hai mức: bán phần (50% học phí) và toàn phần (100% học phí), các học viên tham gia chương trình đào tạo còn có thể nhận được học bổng hỗ trợ học tập của tập toàn VINGROUP (thông tin xem tại đây).

Các bạn sinh viên hãy đăng ký ngay TẠI ĐÂY