Vật lý Y khoa (PH3):  lĩnh vực có cơ hội việc làm rộng mở