Các câu hỏi thường gặp về Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Viện VLKT

Các câu hỏi thường gặp về Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Viện VLKT

Câu hỏi 1: Làm Đồ án nghiên cứu (8TC) xong có được nhận bằng Cử nhân không?

+ Trả lời: Được nhận bằng CN ngay cùng các bạn trong đợt tốt nghiệp.

Câu hỏi 2: Hỗ trợ của Nhà trường khi học tích hợp thế nào?

+ Trả lời: Sinh viên học tích hợp hay Tốt nghiệp sẽ đươc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo hai hình thức:

  • 100% (nếu tốt nghiệp trong vòng 3 năm có CPA trên 3,2 hoặc 1 bài báo ISI / hoặc 2 bài Scopus mà là tác giả chính/liên hệ trước khi học Thạc sĩ);
  • 50% (nếu tốt nghiệp CPA từ 2,8 đến 3,19 hoặc 1 bài báo Scopus mà sinh viên là tác giả chính/liên hệ);

Hỗ trợ này xét theo từng kỳ và sẽ tiếp tục cấp nếu đạt kết quả từng kỳ theo yêu cầu.

Các biểu mẫu đơn xét và hợp đồng có tại: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=36944

Câu hỏi 3: Học các học phần tự chọn trong 12 TC của CTĐT Thạc sĩ mà cùng với các bạn học Kỹ sư thì học phí thế nào?

+ Trả lời: Khi học tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ, 12 TC tự do trong CTĐT Thạc sĩ sẽ đóng kinh phí theo mức của Thạc sĩ.

Câu hỏi 4: Trong quá trình học Thạc sĩ mà có công bố quốc tế sẽ tính thế nào?

+ Trả lời: Học viên và GVHD cần ký hợp đồng với Viện VLKT để xác định công bố quốc tế (dự kiến). Khi có kết quả chấp nhận đăng hoặc được đăng sẽ làm thủ tục thanh lý (lưu ý trong thời gian làm ThS), mức hỗ trợ chỉ tính từ thời gian bài báo được công nhận đến khi kết thúc với mức 50% hay 100% kinh phí dựa trên phần kinh phí còn lại phải đóng. Nếu đã được xét 50% hỗ trợ kinh phí từ việc học tập khá và công bố quốc tế chỉ đạt mức hỗ trợ 50% sẽ không được tính gộp (chỉ xét 1 loại);

Câu hỏi 5: Khi nào thì nên làm đơn xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu?

+ Trả lời: Nên viết ngay từ khi đăng ký học thạc sĩ, hoặc trao đổi với GV để làm hợp đồng nghiên cứu có công bố quốc tế ngay.

Câu hỏi 6: Hỗ trợ kinh phí cho cả 1,5 học học Thạc sĩ hay từng kỳ?

+ Trả lời: Hỗ trợ kinh phí xét theo từng kỳ với điểm GPA trên 2,5 và GVHD sẽ có ý kiến trong việc xét tiếp, duy trì hỗ trợ kinh phí, do đó học viên phải chăm chỉ học tập và làm luận án.

Câu hỏi 7: Thời gian làm đề tài, luận văn Thạc sĩ tính thế nào? 6 tháng hay 1,5 năm.

+ Trả lời: Trong quyết định giao đề tài luận văn Thạc sĩ tính ngay sau khi học viên có quyết định trúng tuyển, thời gian làm theo qui định 1,5 năm (CTĐT chuẩn để 5TC/kỳ cho 3 kỳ). Học viên có thể gia hạn nhưng tổng thời gian không quá 3 năm.

Câu hỏi 8: Nếu em được hỗ trợ kinh phí, quá 1,5 năm em có được hỗ trợ tiếp không?

+ Trả lời: Sau 1,5 năm học viên sẽ làm quyết định gia hạn, mỗi lần hiện nay phải đóng khoảng 5 triệu và chấm dứt hỗ trợ kinh phí nghiên cứu.

Câu hỏi 9: Bao nhiêu học viên thì mở lớp?

+ Trả lời: Hiện nay Viện VLKT tạo mọi điều kiện để mở lớp cho sinh viên học tập. Lưu ý Thạc sĩ chỉ học 2 kỳ/năm và học kỳ thường lệch so với các học kỳ của đào tạo đại học.

Câu hỏi 10: Em có thể làm thế nào để được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu?

+ Trả lời: Cố gắng học tập đạt kết quả cáo khi học Cử nhân/Kỹ sư, hoặc tham gia NCKH mà mình là tác giả chính của các công bố khoa học quốc tế.

Câu hỏi 11: Tìm hiểu về các CTĐT Thạc sĩ ở đâu?

+ Trả lời: Các em có thể xem tại: https://sep.hust.edu.vn/dao-tao/he-thac-sy

Viện VLKT