Kiểm chuẩn thiết bị X-quang Y tế: Công việc quan trọng của Cử nhân, Kỹ sư Kỹ thuật Hạt nhân (PH2)

Các chương trình đào tạo chuẩn

Đây là các chương trình đào tạo truyền thống mà Khoa đã cung cấp hơn 35 năm qua. Hiện tại có 3 chương trình:

1. Chương trình Vật lý Kỹ thuật (mã tuyển sinh: PH1)

 • Cử nhân Vật lý kỹ thuật (4 năm): theo 3 định hướng phân nhánh từ năm 3: Vật liệu điện tử và Công nghệ nano; Quang học và Quang điện tử; và Vật lý tin học và Lập trình ứng dụng.
 • Kỹ sư Vật lý kỹ thuật (+1 năm): định hướng chuyên sâu theo 3 hướng chính: Vật liệu điện tử và Công nghệ nano; Quang học và Quang điện tử; và Vật lý tin học và Lập trình ứng dụng.
 • Chi tiết xem tại đây

2. Chương trình Kỹ thuật Hạt nhân (mã tuyển sinh: PH2)

 • Cử nhân Kỹ thuật Hạt nhân (4 năm): theo 2 định hướng phân nhánh từ năm 3: Kỹ thuật Hạt nhân Ứng dụng; và Vật lý Y học Bức xạ
 • Kỹ sư Kỹ thuật Hạt nhân (+1 năm): định hướng chuyên sâu theo 2 hướng chính: Kỹ thuật Hạt nhân Ứng dụng; và Vật lý Y học Bức xạ
 • Chi tiết xem tại đây

3. Chương trình Vật lý Y khoa (mã tuyển sinh: PH3)

 • Cử nhân Vật lý y khoa (4 năm): theo định hướng phân nhánh từ năm 3 theo 3 lĩnh vực chính: Chẩn đoán hình ảnh, Xạ trị và Y học Hạt nhân
 • Chi tiết xem tại đây

Chương trình Tài năng Vật lý kỹ thuật

 • Chương trình Cử nhân Tài năng Công nghệ nano và Quang điện tử: dành cho những sinh viên xuất sắc nhất, có chí hướng trở thành nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia giỏi. Chương trình tuyển sinh viên theo diện tuyển thẳng (đạt giải Olympic quốc gia, quốc tế), hoặc thi tuyển từ các sinh viên đỗ điểm cao vào Trường.
 • Chương trình Elitech định hướng cho sinh viên học tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ của ngành đào tạo.
 • Chi tiết xem tại đây

Tin tuyển sinh