Dự báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy 2020

Dự báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy 2020

Dự báo điểm chuẩn trúng tuyển của ĐHBK Hà Nội năm 2020 với các tổ hợp truyền thống thấp nhất là 22 điểm, với tổ hợp A19/A20 thấp nhất là 19 điểm. Trong đó, hai ngành (PH1, PH2) của Viện Vật lý kỹ thuật được dự đoán dao động trong khoảng từ 24.5-25.5 điểm (ngành Vật lý kỹ thuật – PH1), và từ 23-24 điểm (ngành Kỹ thuật hạt nhân – PH2). Ngoài ra, tính theo tổ hợp xét tuyển khối A19 dành cho cả hai ngành điểm dự báo dao động trong khoảng từ 19-20 điểm.

Ghi chú: các mã xét tuyển có chữ x ở cuối (VD: BF1x, CH1x, IT1x…) sử dụng tổ hợp A19 và A20 (kết hợp bài kiểm tra tư duy và Toán + Lý/ hoặc Hoá).

Cách tính điểm xét tuyển:

– Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT).

– Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn 1+ Môn2 + Môn3 +Môn chính) x ¾] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT)