Sinh viên KT Hạt nhân tham quan Nhà máy Điện Hạt nhân tại Nhật Bản