Bài giảng Vật lý Đại cương 02

Bài giảng Vật lý Đại cương 02

Đề cương môn học:

 • PH1120   Vật lý đại cương II (3TC): PDF
 • PH1121   Vật lý đại cương II (2TC): PDF
 • PH1122   Vật lý đại cương II (4TC): PDF

Bài giảng:

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Ngọc Uấn – Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài giảng này không thay thế cho bài giảng ghi trên lớp. Sinh viên chỉ dùng bài giảng này như tài liệu cầm tay (Handouts) khi nghe giảng: Mang bản in trên giấy lên lớp và ghi thêm những gì giảng viên giảng giải trên lớp. Ngoài ra cần so sánh với các tài liệu tham khảo dưới đây

Có thể in tài liệu với 4, 6 hoặc 8 trang trên khổ A4: Vào File chọn Print, đặt Adobe PDF, kích Properties chọn Layout …

Tài liệu tham khảo:

[1] Lương Duyên Bình và các tác giả khác Giáo trình Vật lý đại cương – 3 tập Lý thuyết và Bài tập, NXB Giáo dục.

[2] Paul M. Fishbane, Stephen G. Gasiorowicz, Stephen T. Thornton Physics for Scientists and Engineers Pearson- Prentice Hall 2005

Nội dung:

 1. Trường tĩnh điện PDF
 2. Vật dẫn PDF
 3. Điện môi PDF
 4. Từ trường không đổi PDF
 5. Cảm ứng Điện từ PDF
 6. Vật liệu từ PDF
 7. Trường Điện từ PDF
 8. Dao động, Sóng Điện từ PDF