Thạc sỹ Lê Viết Phương – Người chọn ngành Vật lý kỹ thuật với mong ước đem khoa học công nghệ xây dựng cuộc sống đẹp và bền vững