PGS. TS. Đặng Đức Vượng

Phó viện trưởng, Viện Vật lý kỹ thuật
Trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật liệu điện tử

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật liệu điện tử

Tiến sỹ (Khoa học vật liệu, ĐH KyushuNhật bản, 2004)
Thạc sỹ (Khoa học vật liệu, Viện ITIMS, ĐHBK Hà Nội, 2000)
Kỹ sư (Vật lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996)

Email: vuong.dangduc@hust.edu.vn
Google Scholar: Dang Duc Vuong
Researchgate: Dang Duc Vuong

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu có cấu trúc thấp chiều bằng phương pháp nhiệt thủy phân
 • Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác và pin nhiên liệu
 • Chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị giám sát và đo lường

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu và linh kiện bán dẫn
 • Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác
 • Chiếu sáng LED ứng dụng trong nông nghiệp cao

Sáng chế, Giải pháp hữu ích

 • Bằng Độc quyền sáng chế: Cảm biến khí NH3 dạng màng và thiết bị đo khí NH3 Số quyết định: 20222, 11/2018
 • Bằng Độc quyền GPHI: Hệ thống chiếu sáng đa sắc sử dụng các LED phát ánh sáng đơn sắc; Số quyết định: 2105 ngày cấp 08/2019

Giới thiệu

PGS. TS Đặng Đức Vượng hiện là Trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử, Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Vật lý Kỹ thuật năm 1996, Thạc sĩ Khoa học vật liệu năm 2000 tại Viện ITIMS, Tiến sĩ Khoa học vật liệu năm 2004 tại Đại học Kyushu – Fukuoka – Nhật Bản. Hướng nghiên cứu của PGS. TS Đặng Đức Vượng bao gồm: Các vật liệu có cấu trúc thấp chiều; Cảm biến khí; Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác và pin nhiên liệu; Chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị giám sát và đo lường.

Các công trình khoa học tiêu biểu

  • From vanadium powder to vanadium pentoxide rolled-up nanosheets: Hydrothermal synthesis and its ethanol sensing properties, VX Hien, DD Nhat, NT Nghi, LH Phuoc, CT Khoa, DD Vuong, ND Chien, Materials Science in Semiconductor Processing 126, 105670 (2021)
  • High acetone-sensing performance of bi-phase α-/γ-Fe2O3 submicron flowers grown using an iron plate, VX Hien, LH Phuoc, CT Khoa, DD Vuong, ND Chien, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 6 (1), 27-32 (2021)
  • Hydrothermal synthesis and ethanol-sensing properties of α-Fe2O3 hollow nanospindles, DD Vuong, LH Phuoc, VX Hien, ND Chien, Materials Science in Semiconductor Processing 107, 104861 (2020)
  • Influence of oxygen concentration, feed gas flow rate and air humidity on the output of ozone produced by corona discharge, LC Cuong, NH Nghi, TV Dieu, DTY Oanh, DD Vuong, Vietnam Journal of Chemistry 57 (5), 604-608, (2019)
  • Enhancement of ethanol-sensing properties of ZnO nanoplates by UV illumination, LH Phuoc, NT Dung, VX Hien, DD Vuong, ND Chien,Bulletin of Materials Science 42 (2), 1-5, (2019)
  • Shape-controlled synthesis of Ni (OH) 2/NiO nanowalls by surface reaction of Ni foil in aqueous NH4OH, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, YW Heo, Materials Chemistry and Physics 217, 74-81 (2018)
  • Acetone sensing properties of CuO nanowalls synthesized via oxidation of Cu foil in aqueous NH4OH, VX Hien, NH Minh, DT Son, NT Nghi, LH Phuoc, CT Khoa, DD Vuong, …, Vacuum 150, 129-135, (2018)
  • Hydrothermal Synthesis and Ammonia Sensing Properties of WO3/Fe2O3 Nanorod Composites, ND Dien, LH Phuoc, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, Journal of Electronic Materials 46 (6), 3309–3316 (2017)
  • Synthesis of high-density poinsettia-like microstructure of CuO by the hydrothermal method and its ethanol sensing properties, VX Hien, VD Minh, LH Phuoc, DD Vuong, YW Heo, ND Chien,Journal of Electronic Materials 46 (6), 3445-3452 (2017)
  • Structural and Optical Properties of Si-Core/SiOx-Shell Nanowires, NT Thuy, NC Tu, DD Vuong, ND Chien, NH Lam, Journal of Electronic Materials 46 (6), 3422–3426 (2017)
  • …..

Thành tích, khen thưởng

   • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt Giải Nhất cấp trường năm 2019 và 2011
   • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và VIFOTEC năm học 2008-2009
   • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm học 2010-2011
   • Bằng khen cấp bộ các năm 2013, 2015, 2018, 2020
   • Đạt giải thưởng nhà nước về Khoa học và công nghệ cụm công trình “Nghiên cứu chế tạo một số cảm biến khí có độ nhạy cao trên cơ sở vật liệu nano oxít kim loại bán dẫn và tổ hợp nano carbon bằng công nghệ vi điện tử”

Giảng dạy

    • Vật lý đại cương
    • Vật lý Điện tử
    • Cảm biến đo lường và điều khiển
    • Quy hoạch thực nghiệm Vật lý
    • Vật lý và Kỹ thuật màng mỏng

Hoạt động khác

    • Ban chuyên môn của Kỳ thi Olympic Vật lý sinh Viên toàn quốc (SPhO) giai đoạn 2011-2018
    • Tham gia đào tạo, dẫn đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) và Olympic Vật lý Quốc tế IPhO