Công ty start-up công nghệ về Vật liệu Pin Lithium nhận vốn đầu tư 45 triệu đô la