Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Vật lý kỹ thuật

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Vật lý kỹ thuật

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động được tổ chức vào tháng 5-6 hàng năm của Trường ĐHBK Hà Nội. Trong tháng sinh viên NCKH, các nhóm nghiên cứu gồm các bạn sinh viên các khóa giới thiệu những kết quả nghiên cứu, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi giữa sinh viên và cán bộ trẻ từ các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong Trường, tạo sự say mê và sáng tạo trong nghiên cứu và chuyên môn cho sinh viên. Cũng trong năm học này, 5 đề tài nghiên cứu, chế tạo sản phẩm cụ thể của sinh viên đã được hỗ trợ kinh phí từ Quĩ sáng tạo phát triển NCKH sinh viên VLKT ngay từ đầu năm học với số tiền hơn ba mươi triệu đồng.

Trong hội nghị SV NCKH lần thứ 37 diễn ra từ 4-18/6/2020, Viện VLKT có 22 nhóm nghiên cứu tham gia với các thành viên từ các lớp VLKT K60 đến K62. Đây là số lượng nhóm nghiên cứu lớn nhất tham gia báo cáo. Trong 22 nhóm nghiên cứu tham gia, có 07 nhóm có sản phẩm ứng dụng thực tiễn và có 05 nhóm nghiên cứu cơ bản có công bố bài báo trên các kỷ yếu hội nghị và tạp chí quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, có tới 05 sản phẩm được Viện VLKT hỗ trợ kinh phí trong số 07 sản phẩm được báo cáo và trưng bầy tại hội nghị.

Trong đó, sản phẩm “ỨNG DỤNG LORA ĐỂ XÂY DỰNG BỘ TRUYỀN DẪN KHÔNG DÂY CHO CÁC TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG” của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Đoàn (VLKT-K60) và Nguyễn Tuấn Hoàng (VLKT-K62) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Lần đầu tiên trong cuộc thi này, một nhóm nghiên cứu cơ bản về mô phỏng “CƠ CHẾ NÉN CỦA HỆ THỦY TINH GeO2 DƯỚI ÁP SUẤT CAO” của nhóm sinh viên Nguyễn Mai Anh, Tô Thị Nguyệt và Nguyễn Văn Linh (VLKT-K62) đã giành giải nhì cuộc thi và được hội đồng đề xuất dự thi cấp bộ. Nhóm nghiên cứu này đã xuất sắc xuất bản được 01 công trình khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín với tiêu đề “Densification mechanism of GeO2 glass under high pressure: Insight from analyzation and visualization of molecular dynamics data”. Sản phẩm “THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRỒNG CÂY SỬ DỤNG LED CHIẾU SÁNG” của nhóm sinh viên Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Tuấn Đạt (VLKT–K61) đã đoạt giải ba.

Xuyên suốt thời gian báo cáo, các nhóm sinh viên thuộc Viện VLKT đã thể hiện sự sáng tạo, tự tin trong các báo cáo khoa học của nhóm và trước hội đồng. Có thể thấy rằng, cùng với hỗ trợ hoạt động nghiên cứu trong sinh viên, Viện VLKT cũng khuyến khích các hoạt động dành cho tinh thần sáng tạo khoa học. Hiện tại, Viện VLKT đang phát triển Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu và sáng tạo (SEP Club) được hỗ trợ chuyên môn từ các khoa viện để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tiềm năng sáng tạo trong sinh viên.
Xin chúc mừng các nhóm sinh viên đạt giải và hy vọng Viện VLKT sẽ có thêm nhiều nhóm nghiên cứu xuất sắc khác trong năm học 2020-2021.