Về việc hủy một số lớp thí nghiệm VLĐC và chuyên ngành

Về việc hủy một số lớp thí nghiệm VLĐC và chuyên ngành

Hiện tại do số lượng sinh viên đăng ký một số tổ thí nghiệm quá ít. Viện VLKT đã tiến hành khóa một số tổ và tiến hành hủy lớp.

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN KỲ 20202 XEM TẠI ĐÂY (CẬP NHẬT NGÀY 02/02/2021 – CÓ CẬP NHẬT HỦY/GIỮ)

Các em sinh viên nằm trong danh sách các tổ thí nghiệm bị hủy liên lạc, tiến hành điều chỉnh sang các tổ khác. Nếu khó khăn liên lạc  Viện theo email sep@hust.edu.vn hoặc đầu kỳ điều chỉnh tại phòng D3-204 và bộ môn phụ trách để lựa chọn lịch cho phù hợp.

Viện VLKT