Thông báo về việc thi kỳ 20202 và 20203

Thông báo về việc thi kỳ 20202 và 20203

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KỲ 20202 VÀ 20203

Kế hoạch thi học kỳ 2020.2:

+ Đợt 1 từ 02/8÷14/8/2021: Đợt 1 sẽ ưu tiên tổ chức các hình thức thi vấn đáp.

+ Đợt 2 từ 23/8÷10/9/2021.

 • Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch thi với các hình thức thi trắc nghiệm và thi viết với đề thi dạng mở.
 • Lịch thi vấn đáp sẽ do các thầy, cô sắp xếp và cập nhật vào TEAMS của lớp học.

Kế hoạch thi học kỳ 2020.3: Thi toàn bộ bằng hình thức online từ 16/8÷21/8/2021

Lưu ý với kỳ 2020.2:

 • Thi giữa kỳ: Tất cả các học phần đều hoàn thành thi giữa kỳ bằng hình thức online. Cách thức thi do giáo viên giảng dạy quyết định và thông báo đến các em sinh viên của lớp.
 • Thi cuối kỳ:
  • Các học phần cơ sở ngành, và chuyên ngành: Giáo viên trao đổi với sinh viên quyết định cách thức thi.
  • Học phần vật lý đại cương:
   • Các lớp mã PH1110E, 1016, 1028, 1017, 1014, 2014, 2024, 2034, 2044: Giáo viên dạy lý thuyết sẽ trao đổi sinh viên quyết định hình thức thi khi các em đã hoàn thành học phần thí nghiệm theo yêu cầu (nếu có)
   • Các lớp mã PH1110, 1110Q, 1111, 1120, 1120Q, 1121, 1122, 1130, 1131: Thi chung theo lịch của nhà trường. Nếu thi online sẽ thi hình thức trắc nghiệm, thi offline sẽ là cấu trúc đề thi cũ (trắc nghiệm + tự luận)
   • Các trường hợp khác: Giáo viên trao đổi với sinh viên và thông báo cho Viện và Nhà trường để quyết định.