Thông báo về việc thi VLĐC học kỳ 2020.2

Thông báo về việc thi VLĐC học kỳ 2020.2

Viện Vật lý Kỹ thuật tổ chức thi cuối kỳ cho học kỳ 2020.2 theo kế hoạch thi của Phòng Đào tạo. Các học phần vật lý đại cương mã  PH 1110, 1110Q, 1111, 1120,1120Q, 1130,1131 sẽ được thi theo hình thức thi trắc nghiệm trên hệ thống phần mềm exam.hust.edu.vn.

Số lượng câu hỏi bài thi: 30 câu

Thời gian: 60 phút

Cách tính điểm: 30 câu quy về 10 điểm, sai trừ điểm với trọng số 3 câu sai trừ 1 câu đúng

Các em chuẩn bị điều kiện thi theo quy định của phòng đào tạo.

Các em sinh viên bị trùng lịch thi, hãy liên lạc với phòng đào tạo để xếp lịch lại.

Viện Vật lý kỹ thuật