THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 KỲ 2023.2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 KỲ 2023.2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

Học kỳ 2- Năm học 2023-2024 đối với sinh viên học mã học phần ( PH1110, PH1111)

1.Trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, sinh viên học các môn Vật lý đại cương 1 (PH1110, PH1111) sẽ  làm  thí  nghiệm Vật lý đại cương. Thí nghiệm sẽ diễn ra trong 06 tuần (Trong đó 05 tuần sinh viên sẽ làm 05 bài thí nghiệm và 01 tuần bảo vệ thí nghiệm). Thời gian được chia làm 02 đợt như sau:

– Đợt 1 bắt đầu từ tuần 27 (từ ngày 04/03/2024) đến hết tuần 32

– Đợt 2  bắt đầu từ tuần 33 (từ ngày 15/04/2024) đến hết tuần 39

  1. Sinh viên xem danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý đại cương thông qua địa chỉ http://sep.hust.edu.vn từ ngày 19/02/2024.
  2. Mỗi tổ thí nghiệm được chia làm 6 nhóm nhỏ. Buổi thí nghiệm đầu tiên, sinh viên thuộc nhóm thí nghiệm nào sẽ chuẩn bị bài thí nghiệm theo thứ tự của nhóm đó. Ví dụ: nhóm 1 chuẩn bị bài 1, nhóm 2 chuẩn bị bài 2, nhóm 3 chuẩn bị bài 3…, nhóm 6 chuẩn bị bài 6.
  3. Tài liệu thí nghiệm Vật lý 1 sẽ được phát hành từ thứ Hai, ngày 26/2/2024 cho đến hết thứ Sáu, ngày 01/3/2024, trong giờ hành chính. Đại diện cán bộ các lớp đến phòng thí nghiệm Vật lý đại cương – P.207 – D3 để nhận tài liệu hướng dẫn thí nghiệm kèm phụ lục báo cáo thí nghiệm cho lớp.
  4. Yêu cầu sinh viên phải đọc và thực hiện đúng theo bản “Những quy định đối với sinh viên làm thí nghiệm vật lý” được in trong tập tài liệu thí nghiệm vật lý đại cương.
  5. Khoa Vật lý kỹ thuật chỉ tổ chức cho sinh viên bảo vệ 02 lần (lần 1 sinh viên bảo vệ theo tổ thí nghiệm, với thời gian cố định trên sis tương ứng 06 tuần thí nghiệm; lần 2 cho những sinh viên không đạt lần 1). Sinh viên không đạt lần 1 phải đăng ký để được xếp lịch bảo vệ lần 2 tại phòng 204-D3 (lịch bảo vệ lần 2 là lịch chung cho tất cả sinh viên thí nghiệm không đạt lần 1 tương ứng với mã học phần mà sinh viên đã thí nghiệm). Sinh viên không đăng ký làm bù quá 2/3 số bài thí nghiệm. Sinh viên đi làm thí nghiệm theo đúng lịch đã được sắp xếp.

Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý đại cương sẽ được giải quyết vào chiều thứ 2 hàng tuần từ 14h00-15h00, tại Phòng 204D3. Sinh viên cập nhật các thông báo tại bảng tin phòng 204-D3 vào chiều thứ 6 hàng tuần.