Thông báo về việc hủy một số lớp Thí nghiệm VLĐC kỳ 20201

Thông báo về việc hủy một số lớp Thí nghiệm VLĐC kỳ 20201

Hiện tại một số tổ thí nghiệm do ít sinh viên nên Viện VLKT và Phòng đào tạo đã quyết định hủy.

Các sinh viên đã đăng ký được học phần LT+BT, hiện nay do lớp TN bị hủy cần điều chỉnh sang các tổ khác hoặc liên lạc tại phòng 204-D3, trong giờ hành chính, từ ngày 21/09/2020 để chọn lịch cho phù hợp.

Kính báo

Viện Vật lý Kỹ thuật