Thông báo về việc đăng ký các học phần VLĐC 1 (PH1110, PH1111) kỳ 20202

Thông báo về việc đăng ký các học phần VLĐC 1 (PH1110, PH1111) kỳ 20202

Gần đây Viện VLKT nhận được rất nhiều tin nhắn nhờ hỗ trợ đăng ký các học phần liên quan đến các học phần Vật lý đại cương mã PH1110 và PH1111.

Hiện tại nhà trường đang cập nhật các mã lớp cả các học phần này cho K65 và đang khóa việc đăng ký học tập dành cho các sinh viên khóa trên.

K65 còn đang học và chưa thi, các em sinh viên khóa trên chờ lịch khi nhà trường mở để đăng ký nhé.

Trân trọng,

Viện VLKT