Thông báo về việc các lớp TN VLĐC bị hủy

Thông báo về việc các lớp TN VLĐC bị hủy

Hiện tại một số lớp Thí nghiệm VLĐC bị hủy trên hệ thống và một số lớp thí nghiệm VLĐC quá ít sinh viên (<14) Viện cũng sẽ không mở.

Trường hợp các em sinh viên đã đăng ký thành công môn học VLĐC, đến nay lớp thí nghiệm bị hủy hoặc không triển khai. Các em yên tâm đi học lớp Lý thuyết và Bài tập theo đúng lịch.

Về lớp thí nghiệm mới, tuần đầu tiên đi học (dự kiến ngày 22/3/2021), cả ngày giờ hành chính, các em lên phòng 204 D3 để đăng ký trực tiếp

Kính báo

Viện VLKT