THÔNG BÁO VỀ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 3 (CÁC MÃ PH1130, PH1131) KỲ 20212

THÔNG BÁO VỀ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 3 (CÁC MÃ PH1130, PH1131) KỲ 20212

Sinh viên xem danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý Đại cương 3-HK20212, tại các đường link sau:

Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý Đại cương 3 của HK20212 sẽ được giải quyết từ 14h-15h, thứ 2 tuần 28,29 tại D3-204.

Viện Vật lý Kỹ thuật